پست الکترونیکی

مهاجرت به کانادا تجاری

موضوعات
آیا طرح های استانی قابل دسترس دیگری وجود دارند؟
آیا برای طرح های کبک و فدرال، سهمیه های مهاجرت سالانه وجود دارد؟
آیا اجازه کار یا ویزای دانشجویی برای مهاجرت به کانادا کمکی به من می کند؟
چنانچه خودم یا هر یک از اعضای خانواده ام دارای مشکل جسمی باشیم، آیا می توانم برای مهاجرت به کانادا درخواست نمایم؟
آیا چنانچه خودم یا یکی از بستگانم دارای سابقه کیفری باشند، می توانم برای مهاجرت به کانادا اقدام نمایم؟
آیا همزمان می توانم برای بیش از یک طرح (فدرال یا کبک) درخواست نمایم؟
آیا می توانم گواهی عدم سوء پیشینه را از یک یا چند کشور حذف نمایم؟
آیا می توانم پس از ارائه درخواستم آن را به یک دفتر صدور ویزای متفاوت دیگری منتقل کنم؟
آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستم؟
آیا استان کبک برنامه مهاجرتی خودش را داراست؟
چگونه مدرک توانایی ام را در زبان انگلیسی/فرانسه نشان دهم؟
تفاوت مجوز کار با ویزای مهاجرت چیست؟
روند مهاجرت چه مدت بطول می انجامد؟
میزان توانایی من در زبان در طول مصاحبه در طرح کبک چگونه مورد ارزیابی قرار میگیرد؟
درخواست من برای گرفتن ویزای توریستی به کانادا پذیرفته نشده است، آیا این امر میتواند تاثیری بر درخواستم جهت گرفتن اقامت دائم داشته باشد؟
شنیده ام که قانون جدید مهاجرتی در کانادا تصویب شده است.
در کشورهای مختلفی زندگی کرده ام- آیا نیاز به گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه از تمام آن کشورها را دارم؟
چنانچه تحت برنامه استانی کبک درخواست نمایم و هزینه دولت کبک را پرداخت کنم، بدنبال هزینه کبک آیا باز هم ملزم به پرداخت هزینه درخواست فدرال هستم؟
مدارک کمکی من به چه زبانی باید ارائه شوند؟
آیا در طرح کبک امکان "حذف شرط سن" وجود دارد؟
کار در کانادا یا مهاجرت به کانادا؟
مزایای زندگی در کبک چیست؟
مزایای قانون جدید مهاجرت چیست؟
مزایای طرح کبک چیست؟
هزینه های مربوط به پردازش پرونده دولت کانادا چیست؟
در حمایت از درخواستم برای اقامت دائم چه مدارکی باید ارائه دهم؟
مصاحبه در طرح کبک شامل چه چیزهایی است؟
چنانچه از من مدارک کمکی بخواهند که قادر به ارائه آنها نباشم، چه اتفاقی می افتد؟
زمینه تاییدیه چیست؟
ویزای مهاجرت به کانادا چیست؟

صفحه 1 از 2