مهاجرت به کانادا تجاری مهاجرت تجاری کبک مشکلات متقاضییان ایرانی مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری رفع شد

مشکلات متقاضییان ایرانی مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری رفع شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
برنامه سرمایه گذاری کبک

به دنبال انتشار بولتن اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، اداره مهاجرت کبک MICC نیز با صدور بخشنامه ای دستور داد که تمامی سازمانهای مرتبط باید پروندهای مهاجرین ایرانی را طبق روال گذشته تحویل گرفته و پردازش نمایند.

با توجه به تحریم های اقتصادی اخیر، معاملات مالی با موسسات مالی ایران محدود شده است. بنابراین متقاضییان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری میبایست جهت گرفتن مجوز معافیت از این تحریمها، درخواست رسمی به وزارت امور خارجه کانادا بفرستند.

Share