آشنایی با نظام های آموزش و پرورش کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

نظام های آموزش و پرورش کانادا

 کشور کانادا دارای یک حکومت مرکزی و چندین حکومت فدرالی استانی است که آموزش و پرورش ، به وسیله استان ها اداره می شود . کانادا جزو هفت کشور صنعتی جهان است و هزینه های آموزش و پرورش کانادا در سال 1992بیش از 7 درصد در آمد ناخالص ملی بود و در سال 93 – 1992 این هزینه ها ، به 30 میلیارد دلار رسید.

Share