ویزاهای موقت ویزای توریستی

بخش صدور ویزا سفارت کانادا در تهران به شهر آنکارا منتقل شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

بخش صدور ویزا سفارت کانادا در تهران به شهر آنکارا منتقل شد

طبق بیانیه اداره مهاجرت کانادا، بخش صدور ویزا سفارت کانادا در تهران به شهر آنکارا پایتخت ترکیه منتقل شده است. متقاضیان صدور ویزا مقیم ایران بایستی منبعد مدارک خود را به سفارت کانادا در آنکارا ارسال کنند.

البته طبق روال عادی از متقاضیان درخواست شده است که از ارسال اصل پاسپورت خود به همراه پرونده خودداری کنند. این ویزا پست منبعد مسولیت صدور ویزا افراد مقیم ایران، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان و ترکیه را به عهده خواهد داشت. صمنا" پرونده کسانی که تا کنون نسبت به صدور ویزا درخواست نموده اند، به آنکارا منتقل خواهد شد و تماسهای بعدی از طرف ویزا پست آنکارا با آنها برقرار خواهد شد.

Share

ویزای توریستی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ویزای توریستی
اگر شهروند کانادا نیستید خودبه خود حق ورود به کشور را ندارید مگر اینکه اقامت دائم راشته باشید . اگر بخواهید از کانادا دیدار کنید یا در این کشور تحصیل یا کار کنید باید ویزای اقامت موقت داشته باشید .

Share