مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای دولت فدرال ​برنامه جدید مهاجرتی کانادا​ ۲۰۱۵ ​- سیستم پذیرش سریع​ ​Express Entry

​برنامه جدید مهاجرتی کانادا​ ۲۰۱۵ ​- سیستم پذیرش سریع​ ​Express Entry

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
​برنامه جدید مهاجرتی کانادا​ ۲۰۱۵ ​- سیستم پذیرش سریع​ ​Express Entry

 به دنبال انتشار بولتن اداره مهاجرت و شهروندی کانادا, از اول ژانویه 2015   اداره مهاجرت و شهروندی کانادا مهاجرین اقتصادی را بر اساس مهارتها و تجربیاتشان با استفاده از روش سیستم Express Entry انتخاب خواهد کرد. کسانی که یک پیشنهاد کاری معتبر دارند و یا از طریق یک از استانهای کانادا انتخاب شده اند قبل از بقیه افراد مورد قبول قرار میگیرند.  

 این برنامه  جذب، ارزیابی و انتخاب مهاجران ماهر را  تحت برنامه های مهاجرت اقتصادی فدرال امکان پذیر می کند

برنامه کارگران ماهر فدرال

برنامه حرفه های تخصصی فدرال

گروه تجربه کانادایی

 

در این سیستم متقاضیان باید اطلاعات خود را در یک سیستم الکترونیک آنلاین وارد کنند ​(​ Expression of Interest ​). ظرف ۳۰ روز از این تاریخ نیز باید رزومه متقاضی در سیستم بانک اشتغال سازمان منابع انسانی وارد شود.

سیستم الکترونیک اداره مهاجرت به محض دریافت رزومه با توجه به اطلاعات وارد شده امتیازات متقاضی را محاسبه می‌کند و بر اساس آن به متقاضی رتبه (Ranking) می‌دهد. نام متقاضی در سیستم می‌ماند و می‌تواند هر زمان با تغییر شرایط پرونده خود رتبه جدیدی دریافت کند.

پس از دریافت دعوتنامه یا فرد آنرا می‌پذیرد یا رد می‌کند در صورت رد دعوتنامه از سوی متقاضی ممکن است در باقی مانده مدت یکساله دعوتنامه دیگری نیز بگیرد. اگر در مدت ۶۰ روزه پس از دعوتنامه نه آنرا رد کند و نه درخواست خود را بفرستد به طور خودکار از سیستم حذف می‌شود. در صورت پذیرش دعوت نامه می‌توان از یکی از روش‌های زیر اقدام کرد:

 

​(​Federal Skilled worker Program (FSWP
​(​Federal Skilled Trades Program (FSTP
​(Canadian experience Class (CEC 
​(​Provincial nominee Program (PNP


سیستم امتیاز بندی

متقاضیان به دو دسته مجرد و غیر مجرد تقسیم شده‌اند و هر فرد می‌تواند تا ۱۲۰۰ امتیاز کسب کند. امتیاز بندی در سه دسته فاکتور تعریف شده است شامل:

۱- فاکتور سرمایه انسانی اولیه (Core Human Capital Factors): شامل سن (حداکثر مجرد ۱۰۵ و متاهل ۱۰۰)، سطح تحصیلات (حداکثر مجرد ۱۵۰ و متاهل ۱۴۰)، سطح زبان (حداکثر ۱۳۶+۲۴ برای مجرد و ۱۲۸+۲۲ برای متاهل) و میزان سابقه کار کانادایی (جداکثر برای مجرد ۸۰ و برای متاهل ۷۰) است که در آن افراد مجرد می‌توانند تا ۵۰۰ امتیاز کسب کنند و افراد غیر مجرد ۴۶۰ امتیاز می‌گیرند. ۴۰ امتیاز نیز همسر متقاضی می‌تواند داشته باشد

۲- فاکتور قابل انتقال بودن مهارت (Skill Transferability Factors): متقاضی می‌تواند در آن حداکثر ۱۰۰ امتیاز کسب کند و شامل ترکیبی از فاکتور‌های بالاست.

۳- فاکتور دارا بودن گواهی PNP از یکی از استان‌ها و یا داشتن پیشنهاد شغل Arranged Employment از یک کارفرمای کانادایی که هر یک از این شرایط می‌تواند به متقاضی ۶۰۰ امتیاز بدهد.

   

لیست مشاغل مورد نیاز به شرح ذیل میباشد:
 
 NOC O Group Occupation List

Management occupations
(Skill level A)

011 Administrative services managers
012 Managers in financial and business services
013 Managers in communication (except broadcasting)
021 Managers in engineering, architecture, science and information systems
031 Managers in health care
041 Managers in public administration
042 Managers in education and social and community services
043 Managers in public protection services
051 Managers in art, culture, recreation and sport
060 Corporate sales managers
062 Retail and wholesale trade managers
063 Managers in food service and accommodation
065 Managers in customer and personal services, n.e.c.
071 Managers in construction and facility operation and maintenance
073 Managers in transportation
081 Managers in natural resources production and fishing
082 Managers in agriculture, horticulture and aquacultureure
091 Managers in manufacturing and utilities

NOC A Group Occupation List
(Occupations usually require university education.)

111 Auditors, accountants and investment professionals
112 Human resources and business service professionals
211 Physical science professionals
212 Life science professionals
213 Civil, mechanical, electrical and chemical engineers
214 Other engineers
215 Architects, urban planners and land surveyors
216 Mathemati- cians, statisticians and actuaries
217 Computer and information systems professionals
311 Physicians, dentists and veterinarians
312 Optometrists, chiropractors and other health diagnosing and treating professionals
313 Pharmacists, dietitians and nutritionists
314 Therapy and assessment professionals
411 Judges, lawyers and Quebec notaries
415 Social and community service professionals
416 Policy and program researchers, consultants and officers
511 Librarians, archivists, conservators and curators
512 Writing, translating and related communications professionals
513 Creative and performing artists

NOC B Group Occupation List
(Occupations usually require college education or apprenticeship training.)

121 Administrative services supervisors
122 Administrative and regulatory occupations
124 Office administrative assistants - general, legal and medical
125 Court reporters, transcriptionists, records management technicians and statistical officers
131 Finance, insurance and related business administrative occupations
221 Technical occupations in physical sciences
222 Technical occupations in life sciences
223 Technical occupations in civil, mechanical and industrial engineering
224 Technical occupations in electronics and electrical engineering
225 Technical occupations in architecture, drafting, surveying, geomatics and meteorology
226 Other technical inspectors and regulatory officers
227 Transportation officers and controllers
228 Technical occupations in computer and information systems
321 Medical technologists and technicians (except dental health)
322 Technical occupations in dental health care
323 Other technical occupations in health care
421 Parapro- fessional occupations in legal, social, community and education services
431 Occupations in front-line public protection services
521 Technical occupations in libraries, public archives, museums and art galleries
522 Photogra- phers, graphic arts technicians and technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
523 Announcers and other performers, n.e.c.
524 Creative designers and craftspersons
525 Athletes, coaches, referees and related occupations
621 Retail sales supervisors
622 Technical sales specialists in wholesale trade and retail and wholesale buyers
623 Insurance, real estate and financial sales occupations
631 Service supervisors
632 Chefs and cooks
633 Butchers and bakers
634 Specialized occupations in personal and customer services
720 Contractors and supervisors, industrial, electrical and construction trades and related workers
723 Machining, metal forming, shaping and erecting trades
724 Electrical trades and electrical power line and telecommunications workers
725 Plumbers, pipefitters and gas fitters
727 Carpenters and cabinetmakers
728 Masonry and plastering trades
729 Other construction trades
730 Contractors and supervisors, maintenance trades and heavy equipment and transport operators
731 Machinery and transportation equipment mechanics (except motor vehicle)
732 Automotive service technicians
733 Other mechanics and related repairers
736 Train crew operating occupations
737 Crane operators, drillers and blasters
738 Printing press operators and other trades and related occupations, n.e.c.
821 Supervisors, logging and forestry
822 Contractors and supervisors, mining, oil and gas
823 Underground miners, oil and gas drillers and related occupations
824 Logging machinery operators
825 Contractors and supervisors, agriculture, horticulture and related operations and services
826 Fishing vessel masters and fishermen/women
921 Supervisors, processing and manufacturing occupations
922 Supervisors, assembly and fabrication
923 Central control and process operators in processing and manufacturing
924 Utilities equipment operators and controllers

 

 

Share