تجربه کانادایی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تجربه کانادایی

اشخاصی که بصورت موقت در کانادا مشغول کار بوده و یا با ویزای دانشجوئی به کانادا آمده و موفق به دریافت پایانامه تحصیلی خود شده اند  ,   ممکن است برای این برنامه مهاجرتی واجد شرایط باشند.

Share