مهاجرت به کانادا تجاری مهاجرت تجاری فدرال

برنامه مهاجرت تجاری فدرال کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مهاجرت تجاری فدرال

 

اگرسرمایه گذار, کارآفرین و یا خود اشتغال هستید میتوانید از طریق تجاری ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت کنید. شما بايد فقط تحت يكي از اين طبقات تقاضاي خود را ارائه دهيد حتي اگر شرايط بيش از يك طبقه را داشته باشيد. جنبه هايي از هريك از اين انواع در ذيل فهرست بندي شده اند تا شما را در تصميم گيريتان كمك كنند. توجه كنيد كه پس از اينكه تقاضاي خود را ارائه داديد نميتوانيد طبقه خود را تغيير دهيد.

Share