مهاجرت به کانادا تجاری پرسشهای متداول مهاجرت به کانادا تجاری آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستم؟

ساخت pdf پست الکترونیکی چاپ

آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستم؟

تاریخ اضافه شده:
يكشنبه, 06 آذر 1390

پاسخ

جهت درخواست اقامت دائم در کانادا طبق معیارهای فدرال و برای پی بردن به این امر که آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستید یاخیر، لطفا به فرم  ارزشیابی آنلاین در لینک زیر مراجعه نمائید.

 

 

مجموعه