ویزاهای موقت ویزای تحصیلی (دانشجویی)

ویزای تحصیلی (دانشجویی)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ویزای تحصیلی (دانشجویی)

به طور عمومی برای تحصیل در کانادا  , شما نیاز به داشتن اجازه تحصیل می باشید. البته چند استثنا وجود داشته و خانواده و پرسنل نمایندگان کشورهای دیگر در کانادا, افرادی که دوره تحصیل آنها شش ماه و یا کمتر از آن است و دوره تحصیلی در پایان دوره به اتمام خواهد رسید و کودکانی که والدین آنها اجازه کار و یا تحصیل در کانادا دارند از گزفتن اجازه تحصیل معاف هستند. کودکانی که از خارج از کانادا اقدام می نمایند نیاز به گرفتن اجازه تحصیل دارند.

Share