ساخت pdf پست الکترونیکی چاپ

مزایای زندگی در کبک چیست؟

تاریخ اضافه شده:
دوشنبه, 07 آذر 1390

پاسخ

برای بسیاری از افراد، کبک مقصدی بسیار دلخواه است زیرا هزینه زندگی در آن ایالت 30 تا 50 درصد پایینتر از زندگی در تورنتو و ونکوور بوده، و دولت کبک نسبت به برخی از همتاهای فدرالی و ایالتی دیگرش کمکهای بیشتری به مهاجرین تازه وارد ارائه می دهد. زندگی در کبک به معنای زندگی در جامعه ای دموکراتیک و فرانسه زبان است که مزایای بسیاری  به شما عرضه می دارد: هزینه پایین زندگی، خدمات پزشکی و تحصیلاتی قابل دسترس، مسکن بزرگ و قابل استطاعت به لحاظ مالی، محیط زندگی امن، و محیطی مملو از جذابیت و مکانهای وافر.

مجموعه