مهاجرت به کانادا معمولی‌

نيروی کار فنی و حرفه ای دولت فدرال کانادا - FSTC - فهرست جديد مشاغل فدرال ۲۰۱٣

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

نيروی کار فنی و حرفه ای دولت فدرال کانادا - فهرست جديد مشاغل فدرال ۲۰۱٣لیست عناوین شغلی جهت مهاجرت از طریق برنامه جدید نیروی فنی و حرفه ای فدرال  - FSTC -  در وبسایت رسمی اداره مهاجرت کانادا منتشر شد. این لیست شامل ٤٣ گروه شغلی بوده و اداره مهاجرت کانادا از ژانویه  ٢٠١٣ شروع به پذیرش پرونده های متقاضیان خواهد نمود.

​برنامه جدید مهاجرتی کانادا​ ۲۰۱۵ ​- سیستم پذیرش سریع​ ​Express Entry

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

​برنامه جدید مهاجرتی کانادا​ ۲۰۱۵ ​- سیستم پذیرش سریع​ ​Express Entry به دنبال انتشار بولتن اداره مهاجرت و شهروندی کانادا, از اول ژانویه 2015   اداره مهاجرت و شهروندی کانادا مهاجرین اقتصادی را بر اساس مهارتها و تجربیاتشان با استفاده از روش سیستم Express Entry انتخاب خواهد کرد. کسانی که یک پیشنهاد کاری معتبر دارند و یا از طریق یک از استانهای کانادا انتخاب شده اند قبل از بقیه افراد مورد قبول قرار میگیرند.  

جزییات تغییرات پیشنهادی سیستم امتیاز بندی در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال برای سال ۲۰۱۳ اعلام شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

جزییات تغییرات پیشنهادی سیستم امتیاز بندی در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال برای سال ۲۰۱۳

  جزییات تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت کانادا در ارتباط با مقررات سیستم امتیاز بندی در نحوه ارزشیابی متقاضیان  مهاجرت از طریق نیروی متخصص فدرال در وبسایت روزنامه رسمی کانادا منتشر شد. این مقررات بعد از طی مراحل قانونی از ژانویه ۲۰۱۳ قابل اجرا خواهد بود. 

به طور خاص، این تغییرات در سیستم امتیاز سنجی نیروی متخصص فدرال اعمال خواهد گردید. تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت کانادا شامل شاخصها و معیارهای انتخابی (تحصیلات، سن، تجربه شغلی‌، مهارت زبان، انطباق پذیری)  بخشنامه سال ۲۰۰۲ نمیباشد.  این تغییرات شامل تعداد امتیازات اختصاص یافته برای هر کدام از این شاخصها و معیارهای انتخابی و همینطور نحوه ارزیابی و سنجش میزان تواناییهای افراد متقاضی در رسته نیروی متخصص فدرال میباشد. 

موارد پیشنهادی زیر، تغیرات عمده در نحوه امتیاز بندی و  ارزشیابی نیروی متخصص فدرال میباشد: 

استرداد تمام درخواست های مهاجرت که قبل از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ تسلیم شده اند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

حذف پرونده‌های نیروی متخصص فدرال قبل از ۲۰۰۸

 دولت کانادا اعلام کرد تمام درخواست های مهاجرت (در گروه نیروی متخصص فدرال متقاضی مهاجرت) که قبل از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ تسلیم شده اند را به همراه مبلغ پرداخت شده به هنگام ارسال درخواست مهاجرت به این متقاضیان مسترد میکند. بر اساس این خبر، در مجموع ۳۰۰ هزار تقاضای مهاجرت مسترد خواهد شد و دولت در کل مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار را به این متقاضیان مهاجرت بر میگرداند. ۱۶۰ هزار تقاضای مهاجرت که بعد از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ تحویل اداره مهاجرت شده اند در نوبت بررسی پرونده باقی خواهند ماند .

بخشنامه جدید اداره مهاجرت کبک : ارسال نتیجه امتحان زبان همزمان با ارسال فایل به اداره مهاجرت کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Quebec - selection of skilled workers

از تاریخ ششم دسامبر امسال (۲۰۱۱) طبق بخشنامه اداره مهاجرت کبک، در صورتی که برای واجد شرایط بودن امتیازی برای آشنایی به هر یک از زبانهای انگلیسی و فرانسه برای خود در نظر گرفته اند، ارسال نتیجه امتحان زبان های فرانسه و انگلیسی برای متقاضیانی که زیر برنامه متخصصین کبک درخواست مهاجرت مینمایند الزامیست.;

نيروی کار تخصصی دولت فدرال کانادا - فهرست جديد مشاغل فدرال ۲۰۱۱

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

نيروی کار ماهر دولت فدرال - فهرست جديد

اطلاعیه جدید وزیر مهاجرت کانادا جهت به روز رسانی دستورالعمل اعلامی سال گذشته وزارت مهاجرت درباره فهرست مشاغل تخصصی فدرال در روز ۲۴ جون ۲۰۱۱ انتشار یافت.  طبق این اطلاعیه در فاصله زمانی  اول جولای ۲۰۱۰ تا پایان جون ۲۰۱۱ هیچگونه تغییری در لیست مشاغل داده نشده و هیچ عنوان شغلی اضافه و یا حذف نشده است. به موجب این اطلاعیه کسانی که به عنوان نیروی کار ماهر تقاضای مهاجرت به کانادا را مطرح می کنند بایستی دارای حداقل یک سال سابقه کار در یکی از 29 گروه مشاغل زیر باشند. 

تغییرات عمده در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

تغییرات عمده در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال

تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت کانادا در ارتباط با سیستم فعلی مهاجرت از طریق نیروی متخصص فدرال در وبسایت وزارت مهاجرت کانادا منتشر شد. وزارت مهاجرت کانادا مدعیست که سیستم فعلی به خوبی کار میکند و این تغیرات جهت بهبود ساختار کنونی طراحی شده است.

آمار درخواست‌های رسیده برای مشاغل فهرست نیروی متخصص فدرال

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

آمار درخواست‌های رسیده برای مشاغل فهرست نیروی متخصص فدرال

در تاریخ ۲۴ ماه جون سال ۲۰۱۱، قوانین و معیارهای واجد شرایط شناخته شدن برای متقاضیان مهاجرت از طریق ویزای نیروی متخصص فدرال تغییر یافت.  بدین صورت که، در فاصله زمانی میان اول ماه جولای سال ۲۰۱۱ تا ۳۰ جون سال ۲۰۱۲ تعداد ۱۰ هزار درخواست کامل تقاضای نیروی متخصص که به اداره مهاجرت ارسال میشوند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این محدودیت نیز اینگونه مقرر شده که در زمان مذکور برای هر شغل فقط  پانصد فرم تقاضا بررسی شود.

 

رشته های دارای اولویت در برنامه نیروی متخصص کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

رشته های دارای اولویت در برنامه نیروی متخصص کبک

 برای نیروهای کار متخصصی که شغل آنها مرتبط با شغلهای مورد نیاز در کبک می باشد و همچنین به منظور تسریع برای انتخاب و ورود این گروه به کبک، از تاریخ چهاردهم اکتبر 2009 وزیر مهاجرت کبک به فرمهای درخواست گواهی گزینش کبک الویت خواهد داد. 

صفحه 1 از 2