مهاجرت به کانادا تجاری مهاجرت تجاری کبک محدودیت پذیرش درخواست پرونده برای متقاضیان گروه های سرمایه گذاری و متخصصین توسط دولت کبک

محدودیت پذیرش درخواست پرونده برای متقاضیان گروه های سرمایه گذاری و متخصصین توسط دولت کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
محدودیت پذیرش درخواست پرونده برای متقاضیان گروه های سرمایه گذاری و متخصصین توسط دولت کبک

بنا بر اعلام وزیر مهاجرت کبک و در راستای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های متقاضیان مهاجرت به کبک, از تاریخ ۲۱ ماه مارس سال جاری تا تاریخ ۳۱ مارس سال ۲۰۱۳ سهمیه های گروه های مختلف بدون توجه به کشوری که متقاضی از آن محل تقاضای خود را ارسال می نماید به شرح زیر میباشد:

  • سرمایه گذاری  ۲۷۰۰ پرونده
  • کارآفرینی و خود اشتغالی ۲۱۵ پرونده
  •  متقاضیان گروه تخصصی مشاغل اولویت دار ۱۲ و ۱۶ امتیازی بدون محدودیت
  •  متقاضیان گروه تخصصی مشاغل ۶ امتیازی ۱۴۳۰۰ پرونده

 سهمیه جدید هر ساله توسط اداره مهاجرت کبک اعلام خواهد شد.

برای دیدن آخرین آمار تقاضاهای رسیده در هر گروه  به لینک زیر مراجعه  نمایید: 

 آمار تقاضاهای رسیده 

Share