مهاجرت تجاری استانی PNP

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 مهاجرت تجاری استانی  PNP

برنامه دواطلب ایالتی (PNP ) به ایالت ها و مناطق اجازه میدهند تعداد معینی از خارجیها را هر ساله کاندید کنند. این قانون به ایالتها و مناطق اجازه میدهد مهاجرانی را که دارای مهارتهای ویژه ای هستند برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی این ایالت ها و مناطق انتخاب کنند.

 

 

 

 

داوطلبین ایالتی ( افراد خارجی انتخاب شده ) تحت فاکتورهای انتخاب کارگر ماهر فدرال ارزیابی نمی شوند. اما CIC ( اداره شهروندی و مهاجرت کانادا) هنوز هم غربال امنیتی و پزشکی را انجام میدهد و حقوق انتخاب نهایی را برای خود حفظ می نماید . بعنوان یک کاندید ایالتی – دواطلب پروسه سریعتری را بزای اقامت دائم در مقایسه با سایرگروهها دریافت می دارد.

  • بریتیش کلمبیا (BC )
  • آلبرتا
  • ساسکا چوان
  • مانیتوبا
  • نیو برانزویک
  • جزیره پرنس ادوارد (PEI )
  • نوا اسکوشیا
  • نیوفاندلند و لبرادر
  • یوکان

 

مقایسه روش های مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی

 

 

 

مانیتوبا
بریتیش کلمبیا
ساسکا چوان
نیو برانزویک

 دارایی


۳۵۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰

 مبلغ ودیعه


۷۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

 مبلغ سرمایه گذاری


۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰

 سابقه توانایی های مدیریتی


 ۳ سال حداقل ۲ سال ۳ سال حداقل ۲ سال

طرح توجیهی


بعد از مصاحبه قبل از مصاحبه قبل از مصاحبه بعد از مصاحبه

پیشنهاد تجاری


قبل از مصاحبه قبل از مصاحبه قبل از مصاحبه قبل از مصاحبه

 مصاحبه


دارد دارد به احتمال زیاد ندارد دارد

 

هزینه پردازش پرونده

 


ندارد ۳,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ندارد

نوع ویزا


اقامت دائم  اجازه کار اقامت دائم  اقامت دائم 

امتیازبندی


دارد دارد ۵۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

تور مطالعاتی


دارد دارد دارد دارد

 زمان اخذ دعوتنامه


۲ ماه بعد از ارسال مدارک اولیه ۲تا ۴ ماه بعد از ارسال کلیه مدارک اولیه ۲تا ۳ ماه بعد از ارسال کلیه مدارک اولیه ۲تا ۴ ماه بعد از ارسال مدارک اولیه

 زمان ویزای توریستی


۱ الی ۲ ماه بعد از صدور دعوتنامه ۲ ماه بعد از صدور دعوتنامه ۱ الی ۲ ماه بعد از صدور دعوتنامه ۱ الی ۲ ماه بعد از صدور دعوتنامه

 زمان اجازه کار


_ ۴ الی ۶ ماه بعد از مصاحبه _ _

 زمان اقامت دائم


۱۸ الی ۲۴ ماه بعد از صدور Nomination _ ۱۸ الی ۲۴ ماه بعد از صدور Nomination ۱۸ الی ۲۴ ماه بعد از صدور Nomination

مکان مصاحبه استان


وینی پگ

ویکتوریا

رجینا فردریکتون

 Visa office federal


دمشق بوفالو دمشق دمشق

 

Share