دولت کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دولت کانادا

کانادا به عنوان قهرمان صلح – حقوق بشر - برابری و دمکراسی مشهور می باشد. این کشور در بسیاری از سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل – مجمع کشورهای مشترک المنافع و لا فرانکوفنی نقش فعالی دارد.

Share