مهاجرت به کانادا معمولی‌ خویشاوندی و ازدواج

ضمانت و تعهد خانواده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
ضمانت  و تعهد  خانواده

همسر – شریک زندگی یا ازدواجی – فرزند یا سایر خویشاوندان شما طبق قوانین تعریف شده که شهروند کانادا هستند یا اقامت دائم کانادا را دارند میتوانند ضمانت مهاجرت شما را به کانادا انجام دهند. این درخواست توسط ضامن کانادایی شما صورت می گیرد.

Share