مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای دولت فدرال نيروی کار فنی و حرفه ای دولت فدرال کانادا - FSTC - فهرست جديد مشاغل فدرال ۲۰۱٣

نيروی کار فنی و حرفه ای دولت فدرال کانادا - FSTC - فهرست جديد مشاغل فدرال ۲۰۱٣

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
نيروی کار فنی و حرفه ای دولت فدرال کانادا - فهرست جديد مشاغل فدرال ۲۰۱٣

لیست عناوین شغلی جهت مهاجرت از طریق برنامه جدید نیروی فنی و حرفه ای فدرال  - FSTC -  در وبسایت رسمی اداره مهاجرت کانادا منتشر شد. این لیست شامل ٤٣ گروه شغلی بوده و اداره مهاجرت کانادا از ژانویه  ٢٠١٣ شروع به پذیرش پرونده های متقاضیان خواهد نمود.

 طبق گفته وزیر مهاجرت کانادا، پردازش این پرونده ها بیشتر از ١٢ماه طول نخواهید کشید.  به این ترتیب هر ساله حداکثر ٣،۰۰۰ پرونده متقاضی مهاجرت از سراسر جهان در برنامهٔ نیروی متخصص فدرال بررسی‌ خواهد شد و تنها تا سقف ١۰۰ پرونده در هر یک از ١٧ عنوان شغلی‌ در گروه A برای بررسی‌ پذیرفته خواهد شد.  این محدودیت شامل عناوین شغلی‌ در گروه B نمی‌شود. 

فرد متقاضی بایستی شرایط زیر را داشته باشد تا قادر به ارائه تقاضانامه مهاجرت خود به عنوان نیروی کار فنی و حرفه ای باشد.

۱- داشتن نامه کار از یک کارفرمای کانادایی و یا گواهی صلاحیت صنفی از یکی از استانها و یا قلمروهای کانادا. 

۲- داشتن حداقل نمره ٥ در مهارتهای Speaking and Listening و حداقل نمره ٤ در مهارتهای Reading and Writing بر طبق سیستم سنجش کانادا CLB/NCLC. 

۳- داشتن حداقل ٢ سال سابقه کار در ٥ سال گذشته در یکی از عناوین شغلی اعلام شده.
 
 لیست به شرح زیر است:

 Group A – Jobs with sub-caps of 100 applications each (and their corresponding 2011 NOC code)

 • 7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
 • 7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
 • 7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and services
 • 7271 Carpenters
 • 7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
 • 7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
 • 8211 Supervisors, logging and forestry
 • 8221 Supervisors, mining and quarrying
 • 8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling services
 • 8241 Logging machinery operators
 • 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers
 • 9211 Supervisors, mineral and metal processing
 • 9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
 • 9214 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing
 • 9231 Central control and process operators, mineral and metal processing
 • 9241 Power engineers and power systems operators
 • 9243 Water and waste treatment plant operators

Group B – no sub-caps (2011 NOC code)

 • 7231 Machinists and machining and tooling inspectors
 • 7233 Sheet metal workers
 • 7235 Structural metal and plate work fabricators and fitters
 • 7236 Iron workers
 • 7237 Welders and related machine operators
 • 7241 Electricians (except industrial and power system)
 • 7242 Industrial electricians
 • 7243 Power system electricians
 • 7244 Electrical power line and cable workers
 • 7245 Telecommunications line and cable workers
 • 7246 Telecommunications installation and repair workers
 • 7251 Plumbers
 • 7252 Steamfitters, pipe fitters and sprinkler system installers
 • 7253 Gas fitters
 • 7311 Construction millwrights and industrial mechanics
 • 7312 Heavy-duty equipment mechanics
 • 7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
 • 7314 Railway carmen/women
 • 7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
 • 7318 Elevator constructors and mechanics
 • 7371 Crane operators
 • 7372 Drillers and blasters - surface, mining, quarrying and construction
 • 7373 Water well drillers
 • 8231 Underground production and development miners
 • 8232 Oil and gas well drillers, services, testers and related workers
 • 9232 Petroleum, gas and chemical process operators

 

Share