مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای دولت فدرال جزییات تغییرات پیشنهادی سیستم امتیاز بندی در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال برای سال ۲۰۱۳ اعلام شد

جزییات تغییرات پیشنهادی سیستم امتیاز بندی در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال برای سال ۲۰۱۳ اعلام شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
جزییات تغییرات پیشنهادی سیستم امتیاز بندی در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال برای سال ۲۰۱۳

  جزییات تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت کانادا در ارتباط با مقررات سیستم امتیاز بندی در نحوه ارزشیابی متقاضیان  مهاجرت از طریق نیروی متخصص فدرال در وبسایت روزنامه رسمی کانادا منتشر شد. این مقررات بعد از طی مراحل قانونی از ژانویه ۲۰۱۳ قابل اجرا خواهد بود. 

به طور خاص، این تغییرات در سیستم امتیاز سنجی نیروی متخصص فدرال اعمال خواهد گردید. تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت کانادا شامل شاخصها و معیارهای انتخابی (تحصیلات، سن، تجربه شغلی‌، مهارت زبان، انطباق پذیری)  بخشنامه سال ۲۰۰۲ نمیباشد.  این تغییرات شامل تعداد امتیازات اختصاص یافته برای هر کدام از این شاخصها و معیارهای انتخابی و همینطور نحوه ارزیابی و سنجش میزان تواناییهای افراد متقاضی در رسته نیروی متخصص فدرال میباشد. 

موارد پیشنهادی زیر، تغیرات عمده در نحوه امتیاز بندی و  ارزشیابی نیروی متخصص فدرال میباشد: 

 فاکتور زبان:

۱. نیاز به دارا بودن سطح حداقل مهارت در زبان به منظور واجد شریط بودن برای اقدام در این رسته.  طبق پیشنهاد فعلی، داشتن حداقل توانایی در زبان اول CLB ۷ در تمامی مهارتها تعیین شده که معادل نمره ۶ در آزمون IELTS میباشد. 

۲. تعداد امتیاز برای دومین زبان رسمی (زبان فرانسوی) از 8 به 4 امتیاز کاهش می یابد.

۳. افزایش قابل توجه حداکثر امتیاز تعلق گرفته برای تسلط در یک زبان رسمی از 16 امتیاز به 24 امتیاز.  

جدول محاسبه به شرح زیر است:

 CLB 7 = 4 points - IELTS 6 

CLB 8 = 5 points - IELTS 6.5 for Reading, Writing and Speaking. For Listening it's 7.5

CLB 9 = 6 points - IELTS 7 for Reading, Writing and Speaking. For Listening it's 8

 

 فاکتور سن: 

تاکید بیشتر و اعطاء امتیاز بالاتر برای متقاضیان جوانتر.  حداکثر ۱۲ امتیاز برای محدوده سنی ۱۸ تا ۳۵ و کاهش یک امتیاز بابت هر سال پس از ۳۵. 

 

36 ساله = 11 امتیاز

37 ساله = 10 امتیاز

38 ساله = 09 امتیاز

39 ساله = 08 امتیاز

40 سال = 07 امتیاز

41 ساله = 06 امتیاز

42 ساله = 05 امتیاز

43 ساله = 04 امتیاز

44 ساله = 03 امتیاز

45 ساله = 02 امتیاز

46 ساله = 01 امتیاز

47 ساله = 00 امتیاز

 

فاکتور تجربه شغلی:

کاهش وزن امتیاز تجربه کاری از ۲۱ به ۱۵ و افزایش سالهای تجربه بابت کسب امتیاز کامل.

 

1 سال = 09 امتیاز

2-3 سال = 11 امتیاز

4-5 سال = 13 امتیاز

6 + سال = 15 امتیاز

 

فاکتور انطباق پذیری:

تغییر معیارهای سازگاری جهت تأکید بر عواملی که اثرات مثبت دال بر ادغام اقتصادی و اجتماعی مهاجرین میباشد. حداکثر 10 امتیاز است و امتیازی بابت تحصیلات همسر اعطاء نخواهد شد. 

 

 

10 امتیاز - سابقه کار در کانادا - متقاضی اصلی  (حداقل 1 سال در NOC 0، A، B)

05 امتیاز - سابقه تحصیل در کانادا - متقاضی اصلی

05 امتیاز - سابقه تحصیل در کانادا  - همسر / شریک زندگی

05 امتیاز - سابقه کار در کانادا  - همسر / شریک زندگی

05 امتیاز - داشتن پیشنهاد کاری از یک کارفرمای کانادایی

05 امتیاز - حداقل توانایی در زبان اول CLB ۵ در تمامی مهارتها تعیین شده برای همسر / شریک زندگی 

05 امتیاز - داشتن بستگان بالای ۱۸ سال در کانادا 

 

فاکتور تحصیلات:

امتیاز تحصیلات منبی بر نتیجه ارزیابی رسمی مدارک تحصیلی خارجی و تعیین ارزش معادل آنها در کانادا اعطاء خواهد شد. لازم به ذکر میباشد که بدون ارزیابی رسمی مدارک تحصیلی توسط  مراکز تعیین شده توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا، امتیاز تحصیلات برای شما منظور نخواهد شد. 

25 امتیاز - سطح دکترا

 

23 امتیاز - در سطح کارشناسی ارشد و یا مدرک حرفه ای

22 امتیاز - دو یا بیشتر از دو مدرک در سطح کارشناسی

21 امتیاز - یک مدرک در سطح کارشناسی - سه سال یا بیشتر 

19 امتیاز - در سطح کاردانی - دو سال

15 امتیاز - در سطح کاردانی - یک سال 

05 امتیاز  - دیپلم دوره متوسطه

 

 فرد متقاضی بایستی حداقل 67 امتیاز کسب کند تا قادر به ارائه تقاضانامه مهاجرت خود به عنوان نیروی متخصص فدرال باشد.

 

 

 

 

Share