مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای استان کبک

بخشنامه جدید اداره مهاجرت کبک : ارسال نتیجه امتحان زبان همزمان با ارسال فایل به اداره مهاجرت کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

Quebec - selection of skilled workers

از تاریخ ششم دسامبر امسال (۲۰۱۱) طبق بخشنامه اداره مهاجرت کبک، در صورتی که برای واجد شرایط بودن امتیازی برای آشنایی به هر یک از زبانهای انگلیسی و فرانسه برای خود در نظر گرفته اند، ارسال نتیجه امتحان زبان های فرانسه و انگلیسی برای متقاضیانی که زیر برنامه متخصصین کبک درخواست مهاجرت مینمایند الزامیست.;

Share

رشته های دارای اولویت در برنامه نیروی متخصص کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

رشته های دارای اولویت در برنامه نیروی متخصص کبک

 برای نیروهای کار متخصصی که شغل آنها مرتبط با شغلهای مورد نیاز در کبک می باشد و همچنین به منظور تسریع برای انتخاب و ورود این گروه به کبک، از تاریخ چهاردهم اکتبر 2009 وزیر مهاجرت کبک به فرمهای درخواست گواهی گزینش کبک الویت خواهد داد. 

Share

تخصصی و حرفه ای استان کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تخصصی و حرفه ای استان کبک

تمامی افراد با تخصص کاری که متقاضی ورود به کبک هستند بایستی دارای مهارت, تحصیلات, تجربه کاری و قابلیت زبان فرانسه بوده تا بتوانند یک سهم و همکاری فوری در اقتصاد استان کبک داشته باشند و بتوانند خود را با موفقیت بعنوان یک فرد با اقامت دائمی در کانادا معرفی نمایند. اگر شما متقاضی ورود به کبک از طریق تخصص کاری هستید, در ابتدا شما بایستی درخواست خود را به اداره مهاجرت در کبک فرستاده تا گواهینامه گزینش خود را دریافت دارید و برای این منظور شما بایستی دارای مدارک و مهارتهای زیر باشید:

Share