تاریخ کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ کانادا

اولین ساکنین کانادا افراد بومی بودند که گفته میشد از آسیا هزاران سال قبل توسط یک پل زمینی بین سیبری و آلاسکا به کانادا آمده اند.

Share