زندگی‌ و کار در کانادا اقتصاد متوسط قیمت های خانه در کانادا

متوسط قیمت های خانه در کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
متوسط قیمت های خانه در کانادا
Typical Canadian House

یکی از جذاب ترین عامل مهاجرت به کانادا قیمت خانه در مقایسه با سایر کشورهای غربی است .

همانند هر جای دیگر قیمت های خانه در شهرهای بزرگ کانادا نسبت به شهرهای دیگر بیشتر است .

بالاترین قیمت های خانه در ساحل غربی در ونکوور و یا بریتیش کلمبیا است که هوا در آنجا معتدل است .

زمستان های سخت یا دوری از بازارهای بزرک معمولا باعث کاهش قیمت خانه میشود. برای مثال – قیمت ملک در مانیتوبا و جزیره پرنس ادوارد پایین تر است .

در سال 2007 قیمت ها در آلبرتا برای اولین بار بیش از اونتاریو شد و در همان زمان قیمت ها در کلگری بیش از قیمت ها در تورنتو شد. علیرغم کاهش اخیر قیمت نفت قیمت های آلبرتا در 2009 همچنان بیش از قیمت های اونتاریو باقی ماند.

 


شهرهای کانادا/ متوسط قیمت های خانه/ ژانویه 2009  

شهر

متوسط قیمت خانه

تغییرات 12 ماهه

ونکوور – بریتیش کلمبیا

کلگری / آلبرتا

تورنتو/ انتاریو
اتاوا/ انتاریو

مونترال/ کبک

هالیفکس – ان اس

رجینا – ساسک

فردریکشن  / ان بی

536000 دلار

362000 "

344000 "

291000 "

252000 "

243000 "

214000 "

156000 "

8/8- %

4/14-%

2/8-%

8/1%

3/2%

1/11%

6/7%

3/7%

  

ایالتهای کانادا/ متوسط قیمتهای خانه/ ژانویه 2009  

ایالت

متوسط قیمت خانه

تغییرات 12 ماهه

بریتیش کلمبیا

آلبرتا

انتاریو

ساسکا چوان

کبک

نیو فاند لند / لبرادور

نوا اسکوتیا

مانیتوبا

جزیره پرنس ادوارد

نیو برنسویک

قیمت متوسط در کانادا

413000 دلار

322000 "

275000 "

225000 "

205000 "

192000 "

179000 "

178000 "

165000 "

142000 "

274000 "

9/8- %

3/10- %

8/8- %

6/7 %

3/0- %

1/20%

7/1- %

0/5%

18%

2/6- %

3/11- %

Share