ویزاهای موقت اجازه کار (ویزای کار)

اجازه کار کانادا - ویزای کار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

  کانادااجازه کار کانادا - و یزای کار

اگر میخواهید در کانادا کار کنید نیاز به مجوز کار دارید . بعضی از افراد مانند کشیشان از داشتن مجوز کار معاف هستند. یک کار تایید شده که توسط سازمانهای کانادایی پیشنهاد می شود پیش نیاز معمول برای مجوز کار می باشد. استثنا ممکن است شما صلاحیت باز نمودن یک کار را داشته باشید.

Share