پست الکترونیکی

ویزاهای موقت

موضوعات
آیا بعد از ورود به کانادا از طریق ویزای مسافرتی، می توانم موقعیت خود را به ویزای دانشجویی یا کار در کانادا تبدیل نمایم؟
آیا طرح های استانی قابل دسترس دیگری وجود دارند؟
آیا برای طرح های کبک و فدرال، سهمیه های مهاجرت سالانه وجود دارد؟
آیا اجازه کار یا ویزای دانشجویی برای مهاجرت به کانادا کمکی به من می کند؟
چنانچه خودم یا هر یک از اعضای خانواده ام دارای مشکل جسمی باشیم، آیا می توانم برای مهاجرت به کانادا درخواست نمایم؟
آیا همزمان می توانم برای بیش از یک طرح (فدرال یا کبک) درخواست نمایم؟
آیا می توانم همزمان برای اقامت دائم (PR) و ویزای اقامت موقت (TRV) درخواست نمایم؟
آیا می توانم گواهی عدم سوء پیشینه را از یک یا چند کشور حذف نمایم؟
آیا می توانم پس از ارائه درخواستم آن را به یک دفتر صدور ویزای متفاوت دیگری منتقل کنم؟
آیا برای ورود به کانادا نیاز به ویزای اقامت موقت (ویزای توریستی) دارم؟
آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستم؟
آیا استان کبک برنامه مهاجرتی خودش را داراست؟
چگونه مدرک توانایی ام را در زبان انگلیسی/فرانسه نشان دهم؟
تفاوت مجوز کار با ویزای مهاجرت چیست؟
روند مهاجرت چه مدت بطول می انجامد؟
درخواست من برای گرفتن ویزای توریستی به کانادا پذیرفته نشده است، آیا این امر میتواند تاثیری بر درخواستم جهت گرفتن اقامت دائم داشته باشد؟
شنیده ام که قانون جدید مهاجرتی در کانادا تصویب شده است.
چنانچه تحت برنامه استانی کبک درخواست نمایم و هزینه دولت کبک را پرداخت کنم، بدنبال هزینه کبک آیا باز هم ملزم به پرداخت هزینه درخواست فدرال هستم؟
مدارک کمکی من به چه زبانی باید ارائه شوند؟
کار در کانادا یا مهاجرت به کانادا؟
مزایای زندگی در کبک چیست؟
مزایای قانون جدید مهاجرت چیست؟
مزایای طرح کبک چیست؟
چنانچه از من مدارک کمکی بخواهند که قادر به ارائه آنها نباشم، چه اتفاقی می افتد؟
زمینه تاییدیه چیست؟
ویزای مهاجرت به کانادا چیست؟
قفل کردن زمان چیست؟
چه وقت باید گواهی عدم سوء پیشینه را ارائه دهم؟
چه موقع باید مدارک کمکی را ارائه کنم؟
درخواستم را برای اجازه اقامت موقت کانادا (دانشجویی، کار، و مسافری) به کجا ارائه نمایم؟

صفحه 1 از 2