صفحه اول پرسشهای متداول پرسشهای متداول

پست الکترونیکی

پرسشهای متداول

موضوعات
آیا بعد از ورود به کانادا از طریق ویزای مسافرتی، می توانم موقعیت خود را به ویزای دانشجویی یا کار در کانادا تبدیل نمایم؟
آیا در طرح فدرال مصاحبه اجباری است؟
آیا در برنامه کبک مصاحبه ضروری است؟
آیا نتیجه امتحان زبان های فرانسه و انگلیسی برای متقاضیانی که زیر برنامه متخصصین کبک اقدام مینمایند الزامیست؟
آیا طرح های استانی قابل دسترس دیگری وجود دارند؟
آیا برای طرح های کبک و فدرال، سهمیه های مهاجرت سالانه وجود دارد؟
آیا اجازه کار یا ویزای دانشجویی برای مهاجرت به کانادا کمکی به من می کند؟
چنانچه خودم یا هر یک از اعضای خانواده ام دارای مشکل جسمی باشیم، آیا می توانم برای مهاجرت به کانادا درخواست نمایم؟
آیا چنانچه خودم یا یکی از بستگانم دارای سابقه کیفری باشند، می توانم برای مهاجرت به کانادا اقدام نمایم؟
آیا همزمان می توانم برای بیش از یک طرح (فدرال یا کبک) درخواست نمایم؟
آیا می توانم همزمان برای اقامت دائم (PR) و ویزای اقامت موقت (TRV) درخواست نمایم؟
آیا می توانم گواهی عدم سوء پیشینه را از یک یا چند کشور حذف نمایم؟
آیا می توانم پس از ارائه درخواستم آن را به یک دفتر صدور ویزای متفاوت دیگری منتقل کنم؟
آیا برای ورود به کانادا نیاز به ویزای اقامت موقت (ویزای توریستی) دارم؟
آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستم؟
آیا استان کبک برنامه مهاجرتی خودش را داراست؟
چگونگی انتخاب مهاجرین- طرح فدرال
چگونگی انتخاب مهاجرین- طرح کبک؟
چگونه مدرک توانایی ام را در زبان انگلیسی/فرانسه نشان دهم؟
تفاوت مجوز کار با ویزای مهاجرت چیست؟
روند مهاجرت چه مدت بطول می انجامد؟
میزان توانایی من در زبان در طول مصاحبه در طرح کبک چگونه مورد ارزیابی قرار میگیرد؟
درخواست من برای گرفتن ویزای توریستی به کانادا پذیرفته نشده است، آیا این امر میتواند تاثیری بر درخواستم جهت گرفتن اقامت دائم داشته باشد؟
شنیده ام که قانون جدید مهاجرتی در کانادا تصویب شده است.
در کشورهای مختلفی زندگی کرده ام- آیا نیاز به گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه از تمام آن کشورها را دارم؟
چنانچه تحت برنامه استانی کبک درخواست نمایم و هزینه دولت کبک را پرداخت کنم، بدنبال هزینه کبک آیا باز هم ملزم به پرداخت هزینه درخواست فدرال هستم؟
چنانچه نمره قبولی در طرح کبک را بدست نیاورم، آیا بدین معنی خواهد بود که نمی توانم فرم درخواست ارائه دهم؟
مدارک کمکی من به چه زبانی باید ارائه شوند؟
آیا در طرح کبک امکان "حذف شرط سن" وجود دارد؟
آیا برای طرح فدرال "شرط سن" وجود دارد؟

صفحه 1 از 2