فرجام و استیناف استماع دادرسی دادرسی های مهاجرتی کانادا

دادرسی های مهاجرتی کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
دادرسی های مهاجرتی کانادا

به غیر از استیناف، انواع دادخواهی که بعضی وقتها در زمینه مهاجرت بوجود می آیند ممکن است در اثر بی دقتی یا مسامحه بعنوان محاکمه توصیف شوند. اینها عموماً در حضور هیئت پناهندگی و مهاجرت که یک دادگاه اجرایی است برگزار می شوند، یا در برخی موارد مصاحبات در حضور مقام مهاجرتی صورت می گیرد. افراد درگیر(یا متعهد) در مراحل محاکمه فرصتی برای گواهی دادن در حضور یک قاضی را خواهند داشت و یا می توانند توسط یک وکیل یا مشاور آن را بیان نمایند.

دادرسی پناهندگی

پناهندگان افرادی هستند که برای سلامتی و زندگی شان در کشور خود هراس دارند، یعنی در جایی که مقامات کشورشان نمی توانند یا نمی خواهند برای ایشان امنیت فراهم آورند. کانادا دارای سنت دیرینه انسان دوستانه برای ارائه ایمنی جایگزین به پناهندگان است. پناهندگی ممکن است توسط افرادی که وارد کانادا می شوند درخواست گردد، مثلاً در یک فرودگاه، یا توسط افرادی که از قبل در کانادا هستند. درخواست کنندگان موفق پناهندگی می توانند تقاضای اقامت دائم در کانادا را نمایند.

افرادی که درخواست حمایت پناهندگی در کانادا را می نمایند می توانند پرونده شان را براساس یک یا بیش از یکی از سه موارد حمایت از پناهندگی ارائه دهند: 1) آنکه به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص، یا عقیده سیاسی در کشورشان با خطر اذیت و آزار روبرو هستند، 2) با خطر شکنجه مواجه هستند، 3) زندگی شان با خطر رفتارهای خشونت بار و غیرمتعارف یا مجازات در کشورشان روبرو هستند.

روند درخواست پناهندگی در کانادا با درخواست پناهندگی هنگام ورود به کانادا یا مدتی بعد از ورود به کانادا آغاز می شود. برای درخواست کنندگان فرصتی جهت حضور در دادرسی در بخش حمایت از پناهندگان وابسته به هیئت پناهندگی و مهاجرت فراهم می گردد، جایی که شخصاً پرونده شان را به اعضای هیئت ارائه می دهند، یعنی به افراد تصمیم گیرنده برای ارائه پناهندگی به ایشان.

فرد متقاضی پناهندگی که نیازش به حمایت پناهندگی در کانادا تشخیص داده شود، می تواند برای اقامت دائم درخواست دهد و بدین ترتیب می تواند بصورت دائم در کانادا بماند. چنانچه درخواست پناهندگی پذیرفته نشود می توان به دادگاه فدرال استیناف داد.

دادرسی پذیرفتگی

گروه های خاصی از تبعه های خارجی از جمله کسانی که قبلاً اقامت موقت یا وضعیت اقامت دائم را کسب کرده اند از نظر قانون در کانادا نپذیرفتنی (یا غیرموجه) هستند. اینها شامل افرادی است با محکومیت های مجرمانه، افرادی که از شرایط پذیرش شان در کانادا پیروی نکرده اند، و کسانی که از خودشان تصویر غلطی در برابر مقامات مهاجرت ارائه داده اند، و چندین گروه دیگر. از کسانی که از نظر مقامات مهاجرت نپذیرفتنی (یا غیرموجه) هستند، ممکن است خواسته شود تا در دادرسی پذیرفتگی با حضور هیئت پناهندگی و مهاجرت از بخش مهاجرت، حضور یابند. هدف از یک چنین دادرسی تعیین غیرموجه بودن واقعی شخص در کانادا می باشد و اینکه باید از کانادا خارج شود. در دادرسی، شخص مربوطه می تواند مدارکی دال بر موجه بودنش در کانادا ارائه دهد. و عضو هیئت تصمیم می گیرد آیا شخص موجه است یا غیر موجه. تشخیص غیر موجه بودن شخص در کانادا، منجر به صدور حکم خروج می گردد. در برخی موارد حکم خروج را می توان استیناف داده یا از طریق تجدید نظر قضایی مورد اعتراض قرار داد.

دادرسی تجدید نظر بازداشت

در برخی موارد تبعه های خارجی، اعم از دارندگان اقامت موقت و اقامت دائم، چنانچه نظر مقامات مهاجرت بر، یا به مخاطره انداختن عموم توسط شخص باشد- که حضورش در چنین مواردی هنگام لزوم توسط مقامات مهاجرت بعید است- و یا چنانچه هویت واقعی شخص مورد سوال باشد، بازداشت خواهند شد. شخص بازداشت شده، دلایل بازداشت توسط مقامات مهاجرت را که توسط یک قاضی در دادرسی تجدید نظر بازداشت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته را خواهد داشت. در این دادرسی می توانند مدارکی دال بر علت آزادی شان را ارائه کرده و پیشنهاداتی برای آزادی به قید ضمانت ارائه کنند. این دادرسی ها توسط بخش مهاجرت از هیئت پناهندگی و مهاجرت برگزار میشوند. وقتی شخص برای اولین بار بازداشت می شود، دادرسی تجدید نظر بازداشت را بعد از 48 ساعت خواهند داشت. چنانچه آزاد نشوند، دادرسی بعدی شان 7 روز بعد خواهد بود. بعد از آن، هر 30 روز، یک دادرسی تجدید نظر بازداشت خواهند داشت. در هر دادرسی عضو هیئت باید تمام مدارک را مجدداً بررسی کرده و تصمیم جدیدی مبنی بر آزادی یا عدم آزادی فرد از بازداشت اتخاذ نماید.

مصاحبه با مقام مسئول مهاجرت

در برخی پرونده ها اشخاصی که درخواست کرده اند یا به جهاتی مایل به این کار هستند جهت مصاحبه در حضور مقام مسئول مهاجرت فراخوانده می شوند. هدف از چنین مصاحبه ای بطور کل جمع آوری اطلاعات و/یا ارائه فرصتی برای پاسخ به سوالاتی است که مقامات مهاجرت برای تصمیم گیری در پرونده شان مقدم می شمارند. از آنجاکه اینگونه مصاحبات اغلب برای موفقیت یک درخواست بسیار حیاتی هستند، صلاح بر این است که کاملاً آماده باشید و وکیلی جهت بعهده گرفتن وکالت تان در مصاحبه شما را همراهی نماید.

Share