ساخت pdf پست الکترونیکی چاپ

آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستم؟

تاریخ اضافه شده:
يكشنبه, 06 آذر 1390

پاسخ

جهت درخواست اقامت دائم در کانادا طبق معیارهای فدرال و برای پی بردن به این امر که آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستید یاخیر، لطفا به فرم  ارزشیابی آنلاین در لینک زیر مراجعه نمائید.

 

 

مجموعه