مهاجرت به کانادا تجاری پرسشهای متداول مهاجرت به کانادا تجاری آیا اجازه کار یا ویزای دانشجویی برای مهاجرت به کانادا کمکی به من می کند؟

ساخت pdf پست الکترونیکی چاپ

آیا اجازه کار یا ویزای دانشجویی برای مهاجرت به کانادا کمکی به من می کند؟

تاریخ اضافه شده:
پنجشنبه, 03 آذر 1390

پاسخ

اکثراً، افراد شرایط موقت یک ویزای اقامت موقت (TRV) را با ویزای مهاجرت اقامت دائم (PRV) اشتباه میکنند. این دو بطور کل با یکدیگر متفاوت هستند و مراحل کاملاً جداگانه و متفاوتی دارند. ویزای اقامت موقت (TRV) دقیقاً بدین شکل است که: موقت می باشد و به دارنده ویزا اجازه حضور در مدرسه/دانشگاه در کانادا برای یک دوره محدود و از قبل تعیین شده، در مکانهای خاص کاری یا انستیتوهای خاص آموزشی را میدهد- بطور کلی این مجوزها برای مکانهای خاص بوده و نه بصورت "آزاد".

تنها راهی که درس خواندن یا کارکردن در گذشته در کانادا می تواند در درخواستهای آینده برای وضعیت PR اقامت دائم کمک باشد این است که درخواست کننده بطور قانونی در انستیتو آموزشی پس از دوره متوسطه در کانادا برای مدت حداقل 2 سال تمام وقت حضور داشته است، و یا بطور قانونی در کانادا و با مجوز کار برای مدت حداقل 2 سال تمام وقت کار کرده باشد.

در حقیقت، چنانچه در پایان بطور جدی قصد مهاجرت به کانادا را داشته باشید و ما نیز درخواست شما را ارزیابی کرده و به شما گفته باشیم که شرایط اقامت دائم در کانادا را می توانید داشته باشید، به پیشنهاد می کنیم که انرژی و وقت تان را صرف درخواست اقامت دائم در کانادا کنید، زیرا حتی اگر در گرفتن اجازه کار و یا درس خواندن درکانادا موفق شوید باز هم وقتی ویزای موقت خاتمه یابد و تصمیم به مهاجرت به کانادا را داشته باشید مجبور خواهید بود که درخواست دیگری برای اقامت دائم کانادا ارائه نمائید. همانطور که قبلاً هم گفته ایم، IMMIGRACE با خوشحالی شما را در کسب شرایط موقت مناسب در کانادا همیاری کرده و رضایت شما را جلب خواهد نمود.

مجموعه