ویزاهای موقت ویزای تحصیلی (دانشجویی) ویزای تحصیلی (دانشجویی)

ویزای تحصیلی (دانشجویی)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
ویزای تحصیلی (دانشجویی)

به طور عمومی برای تحصیل در کانادا  , شما نیاز به داشتن اجازه تحصیل می باشید. البته چند استثنا وجود داشته و خانواده و پرسنل نمایندگان کشورهای دیگر در کانادا, افرادی که دوره تحصیل آنها شش ماه و یا کمتر از آن است و دوره تحصیلی در پایان دوره به اتمام خواهد رسید و کودکانی که والدین آنها اجازه کار و یا تحصیل در کانادا دارند از گزفتن اجازه تحصیل معاف هستند. کودکانی که از خارج از کانادا اقدام می نمایند نیاز به گرفتن اجازه تحصیل دارند.

اجازه تحصیل زمانی نیاز خواهد بود که شما تمایل به تحصیل در یک دانشگاه, کالج و یا طی کردن دوره ای در موسسه ای علمی, حرفه ای و فنی دارید. برای واجد شرایط بودن جهت گرفتن اجازه تحصیل شما بایستی از یک موسسه تحصیلی نامه پذیرش را گرفته و نشان دهید که پول کافی جهت هزینه های تحصیلی و زندگی و همچنین پول کافی جهت برگشت به کشور خود را دارا می باشید. شما همچنین بایستی افسر مهاجرتی پرونده خود را قانع نموده که پس از پایان تحصیل کانادا را ترک خواهید نمود.
شما بایستی آزمایشهای امنیتی و گذشته جنائی را با موفقیت گذرانده و در صورت داشتن سن هجده سال و یا بیشتر گواهی بدون جرم بودن خود توسط پلیس را اخذ نمائید. شما بایستی آزمایشهای پزشکی را نیز پشت سر بگذارید. در صورت نابالغ بودن, والدین و یا سرپرستان شما مسئول مهیا سازی شرایط لازم جهت نگهداری شما هستند.

در اکثر موارد لازم خواهد بود که شما قبل از ورود به کانادا اجازه تحصیل خود را ایمن و محکم نمائید. در بعضی از حالات شما میتوانید که پس از ورود به کانادا و یا در مرز ورود به کانادا درخواست اجازه تحصیل نمائید. در صورت ارائه درخواست در خارج از کانادا عملیات صدور اجازه تحصیل ممکن است که چندین هفته به درازا بیانجامد. مخصوصا اگر شما احتیاج به گذراندن آزمایشهای پزشکی داشته باشید.   

شما و همسر همراه و یا کودکان همراه شما ممکن است مادام که مشغول تحصیل هستید اجازه کار در کانادا داشته باشند. شما نیز پس از پایان تحصیل اجازه کار در کانادا خواهید داشت.

اجازه تحصیل حکم مهاجرتی نداشته و شما اجازه نخواهید داشت که بصورت دائمی در کانادا زندگی نمائید. بهرحال در خیلی از حالات ممکن است که شما بتوانید که وضعیت خود را از حالت موقتی به دائمی تغییر دهید.

Share