ویزاهای موقت

بخش صدور ویزا سفارت کانادا در تهران به شهر آنکارا منتقل شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

بخش صدور ویزا سفارت کانادا در تهران به شهر آنکارا منتقل شد

طبق بیانیه اداره مهاجرت کانادا، بخش صدور ویزا سفارت کانادا در تهران به شهر آنکارا پایتخت ترکیه منتقل شده است. متقاضیان صدور ویزا مقیم ایران بایستی منبعد مدارک خود را به سفارت کانادا در آنکارا ارسال کنند.

البته طبق روال عادی از متقاضیان درخواست شده است که از ارسال اصل پاسپورت خود به همراه پرونده خودداری کنند. این ویزا پست منبعد مسولیت صدور ویزا افراد مقیم ایران، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان و ترکیه را به عهده خواهد داشت. صمنا" پرونده کسانی که تا کنون نسبت به صدور ویزا درخواست نموده اند، به آنکارا منتقل خواهد شد و تماسهای بعدی از طرف ویزا پست آنکارا با آنها برقرار خواهد شد.

اجازه کار کانادا - ویزای کار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

  کانادااجازه کار کانادا - و یزای کار

اگر میخواهید در کانادا کار کنید نیاز به مجوز کار دارید . بعضی از افراد مانند کشیشان از داشتن مجوز کار معاف هستند. یک کار تایید شده که توسط سازمانهای کانادایی پیشنهاد می شود پیش نیاز معمول برای مجوز کار می باشد. استثنا ممکن است شما صلاحیت باز نمودن یک کار را داشته باشید.

ویزای توریستی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ویزای توریستی
اگر شهروند کانادا نیستید خودبه خود حق ورود به کشور را ندارید مگر اینکه اقامت دائم راشته باشید . اگر بخواهید از کانادا دیدار کنید یا در این کشور تحصیل یا کار کنید باید ویزای اقامت موقت داشته باشید .

ویزای تحصیلی (دانشجویی)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ویزای تحصیلی (دانشجویی)

به طور عمومی برای تحصیل در کانادا  , شما نیاز به داشتن اجازه تحصیل می باشید. البته چند استثنا وجود داشته و خانواده و پرسنل نمایندگان کشورهای دیگر در کانادا, افرادی که دوره تحصیل آنها شش ماه و یا کمتر از آن است و دوره تحصیلی در پایان دوره به اتمام خواهد رسید و کودکانی که والدین آنها اجازه کار و یا تحصیل در کانادا دارند از گزفتن اجازه تحصیل معاف هستند. کودکانی که از خارج از کانادا اقدام می نمایند نیاز به گرفتن اجازه تحصیل دارند.