برنامه مهاجرت تجاری کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
برنامه مهاجرت تجاری کبک

برنامه مهاجرت تجاری کبک به دنبال دواطلبین با تجربه تجاری – مدیریت یا شغل آزاد است . این دواطلبین باید قصد سکونت در کبک را داشته باشند . سه برنامه متخلف مهاجرت از طریق تجارت وجود دارد. هر برنامه پیش نیازهای مختلفی دارد. برنامه سرمایه گذاری کبک نسبت به برنامه سرمایه گذاری فدرال بعلت پروسه سریعترش عمومیت بیشتری دارد.

 

 • برنامه سرمایه گذار
 • برنامه کارآفرین
 • برنامه خود اشتغالی

 

برنامه سرمایه گذار:

درصورتی که بخواهید بعنوان سرمایه گذار اقدام کنید باید موارد ذیل را داشته باشید:

 • ارزش خالص حداقل2  میلیون  دلار کانادا*
 • تجربه مدیریت برای حداقل دو سال در یک تجارت قانونی  ( کشاورزی – صعنتی – تجاری), و یا بیزنسی حرفه‌ای و تخصصی باشد و باید حداقل دو کارمند تمام وقت ( یا معادل آن) را در استخدام داشته باشد, و یا در یک سازمان دولتی یا بین المللی در 5  سال آخر
 • تعهد به سرمایه گذاری 1,200,000 دلار کانادا برای 5 سال

*ارزش خالص: ارزش روز تمام دارایی های نقد –اوراق قرضه- سهام –ملک شخصی و تجارت شما و همسر یا شریک زندگی تان منهای ارزش روز تعهدتان

اطلاعات دیگری در مورد گروه سرمایه گذار :

 • به جزء سرمایه گذاری 1,200,000 دلار کانادا به مدت 5 سال شرط دیگری درج نشده است . به عبارت دیگز سرمایه گذاران یک ویزای غیر شرطی دریافت می دارند و نیازی به شروع یا حفظ تجارت در کبک بر خلاف برنامه کار آفرین ندارند.
 • به سرمایه گذران اجازه داده می شود 1,200,000 دلار کانادا را با حداقل سپرده 375,000 دلار کانادا را در یک موسسه مالی کانادا سرمایه گذاری کنند.
 • قبل از صدور ویزا این 1,200,000 دلار کانادا باید سرمایه گذاری شود. دولت کیک بعد از 5 سال این مبلغ 1,200,000 دلار کانادا را بدون بهره باز پس می دهد.
 • اگر درخواست تان رد شود دولت کیک این مبلغ 1,200,000 دلار کانادا را باز پس خواهد داد.

برنامه کارآفرین:

برای اقدام بعنوان یک کارآفرین نیاز به موارد ذیل دارید:

 • دارایی خالص حداقل 30000 دلار کانادا*
 • تجربه مدیریت برای حداقل  دو سال در یک تجارت قانونی و سودمند ( کشاورزی – صنعتی یا تجاری)

*ارزش خالص: ارزش روز تمام دارایی های نقد –اوراق قرضه- سهام –ملک شخصی و تجارت شما و همسر یا شریک زندگی تان منهای ارزش روز تعهدتان

بعد از ورود به کبک :
کارآفرین باید حائز شرایطی باشد که بتواند تجارتی را در کبک برای یک دوره حداقل 1 سال از یک دوره 3 ساله از تاریخی که کارآفرین مقیم دائم شد را مدیریت کند

کارآفرین باید:

 • یک تجارت را به صورت فعال و مستمر و رو به رشد ( به صورت هر روزه) مدیریت کند.
 • بیش از 3/33 سرمایه تجارت را کنترل کند.
 • حداقل یک شغل تمام وقت ( یا معادل آن در صورت استخدام کارمندان پاره وقت )را برای یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم بجز خود کارآفرین و اعضای خانواده اش ایجاد کند.

برنامه خود اشتغالی :

اگر بخواهید بعنوان یک شخص که خود اشتغال می باشد اقدام کنید :

 • ارزش خالص حداقل 100000 دلار کانادا*
 • داشتن تجربه کاری حداقل  دو سال در شغلی که میخواهید در کبک ادامه دهید.
 • بتوانید شغلی خودتان را ایجاد کنید.

*ارزش خالص: ارزش روز تمام دارایی های نقد –اوراق قرضه- سهام –ملک شخصی و تجارت شما و همسر یا شریک زندگی تان منهای ارزش روز تعهدتان

 

Share