مهاجرت به کانادا تجاری مهاجرت تجاری کبک اطلاعیه جدید اداره مهاجرت کبک برای متقاضیان ایرانی برنامه سرمایه گذاری کبک

اطلاعیه جدید اداره مهاجرت کبک برای متقاضیان ایرانی برنامه سرمایه گذاری کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
برنامه سرمایه گذاری کبک

اطلاعیه جدید اداره مهاجرت کبک درباره برنامه سرمایه گذاری کبک در روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱انتشار یافت. طبق این اطلاعیه از این تاریخ برنامه سرمایه گذاری کبک تا اطلاع ثانوی به روی متقاضیان ایرانی بسته وهمچنین کلیه درخواست های دریافتی از متقاضیان ایرانی که پس از تاریخ ۲۲ماه نوامبردریافت شده اند نیز طی هفته های آینده پس فرستاده خواهند شد.

علاوه بر این هنوز به وضوح مشخص نیست که متقاضیان ایرانی ساکن خارج ازایران نیز آیا شامل این قانون خواهند شد یا خیر.


لازم به تاکید است که کلیه فایلهای دریافتی قبل از ۲۲ماه نوامبر ۲۰۱۱همچنان مورد قبول و مانند گذشته تا مرحله نهایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

Share