ضمانت و تعهد خانواده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
ضمانت  و تعهد  خانواده

همسر – شریک زندگی یا ازدواجی – فرزند یا سایر خویشاوندان شما طبق قوانین تعریف شده که شهروند کانادا هستند یا اقامت دائم کانادا را دارند میتوانند ضمانت مهاجرت شما را به کانادا انجام دهند. این درخواست توسط ضامن کانادایی شما صورت می گیرد.

ضامن شما حداقل باید 18 سال داشته باشد وباید در کانادا زندگی کند. اگر ضامن شما در حال حاضر مقیم کانادا نباشد باز میتواند ضامن شما شود به شرطی که شما همسر وی – شریک زندگی یا ازدواجی یا فرزند وابسته به وی باشید. اما شما باید بتوانید ثابت کیند زمانی که شما اقامت دائم را دریافت می دارید وی در کانادا اقامت دارد.

ضامن شما باید تعهد نامه ای را امضاء کند دال بر اینکه احتیاجات اولیه شما و اعضای خانواده شما که همراهتان هستند را فراهم می کند. بسته به درجه خویشاوندی شما با ضامن از وی خواسته میشود مدرکی را ارائه دهد تا ثابت کند درآمد وی کمتر از حداقل درآمد سالانه در نظر گرفته توسط دولت کانادا نیست .

Share