مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای دولت فدرال تغییرات عمده در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال

تغییرات عمده در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
تغییرات عمده در نحوه ارزشیابی نیروی متخصص فدرال

 

تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت کانادا در ارتباط با سیستم فعلی مهاجرت از طریق نیروی متخصص فدرال در وبسایت وزارت مهاجرت کانادا منتشر شد. وزارت مهاجرت کانادا مدعیست که سیستم فعلی به خوبی کار میکند و این تغیرات جهت بهبود ساختار کنونی طراحی شده است.

  به طور خاص، این تغییرات در سیستم امتیاز سنجی نیروی متخصص فدرال اعمال خواهد گردید. تغییرات پیشنهادی وزارت مهاجرت کانادا شامل شاخصها و معیارهای انتخابی (تحصیلات، سن، تجربه شغلی‌، مهارت زبان، انطباق پذیری)  بخشنامه سال ۲۰۰۲ نمیباشد.  این تغییرات شامل تعداد امتیازات اختصاص یافته برای هر کدام از این شاخصها و معیارهای انتخابی و همینطور نحوه ارزیابی و سنجش میزان تواناییهای افراد متقاضی در رسته نیروی متخصص فدرال میباشد. 

 

معیارهای زیر مشمول این طرح پیشنهادی برای تغییرات خواهد بود :

  • نیاز به دارا بودن سطح حداقل مهارت در زبان، نسبت به نوع و سابقه شغلی  
  • قرار دادن تاکید بیشتر و امتیاز بالاتر برای متقاضیان جوانتر 
  • بهبود و افزایش سطح دسترسی کارگران ماهر 
  • کاهش وزن امتیاز تجربه کاری و انتقال این امتیازات به شاخصها ومعیارهای دیگر 
  • سعی در کاهش  تقلب در ارتباط با پیشنهاد شغلی کارفرمای کانادایی 


لازم  به توجه میباشد که زمان دقیق اعمال این تغییرات هنوز مشخص نشده، ولی با روند فعلی و زمان تعیین شده یک ماهه برای گرد آوری نظرات و پیشنهادات ، به نظر میرسد که این تغییرات تا قبل از پایان مهلت لیست شغلی فدرال (جون ۲۰۱۱)  اعمال نخواهد شد.

 

Share