مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای دولت فدرال استرداد تمام درخواست های مهاجرت که قبل از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ تسلیم شده اند

استرداد تمام درخواست های مهاجرت که قبل از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ تسلیم شده اند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
حذف پرونده‌های نیروی متخصص فدرال قبل از ۲۰۰۸

 دولت کانادا اعلام کرد تمام درخواست های مهاجرت (در گروه نیروی متخصص فدرال متقاضی مهاجرت) که قبل از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ تسلیم شده اند را به همراه مبلغ پرداخت شده به هنگام ارسال درخواست مهاجرت به این متقاضیان مسترد میکند. بر اساس این خبر، در مجموع ۳۰۰ هزار تقاضای مهاجرت مسترد خواهد شد و دولت در کل مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار را به این متقاضیان مهاجرت بر میگرداند. ۱۶۰ هزار تقاضای مهاجرت که بعد از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ تحویل اداره مهاجرت شده اند در نوبت بررسی پرونده باقی خواهند ماند .

Share