مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای دولت فدرال آمار درخواست‌های رسیده برای مشاغل فهرست نیروی متخصص فدرال

آمار درخواست‌های رسیده برای مشاغل فهرست نیروی متخصص فدرال

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
آمار درخواست‌های رسیده برای مشاغل فهرست نیروی متخصص فدرال

 

در تاریخ ۲۴ ماه جون سال ۲۰۱۱، قوانین و معیارهای واجد شرایط شناخته شدن برای متقاضیان مهاجرت از طریق ویزای نیروی متخصص فدرال تغییر یافت.  بدین صورت که، در فاصله زمانی میان اول ماه جولای سال ۲۰۱۱ تا ۳۰ جون سال ۲۰۱۲ تعداد ۱۰ هزار درخواست کامل تقاضای نیروی متخصص که به اداره مهاجرت ارسال میشوند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این محدودیت نیز اینگونه مقرر شده که در زمان مذکور برای هر شغل فقط  پانصد فرم تقاضا بررسی شود.

 

 این محدودیت تقاضاهایی را که همراه با پیشنهاد کارهستند شامل نمیشود.

برای دیدن آخرین آمار تقاضاهای رسیده در هر یک از مشاغل واجد شرایط به لینک زیر مراجعه  نمایید: 

آمار درخواست‌های رسیده برای مشاغل فهرست نیروی متخصص فدرال

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/complete-applications.asp

 

Share