مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای در دیگر استانهای کانادا

کاندید شده استانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

Provincial Nominees

اگر شما دارای مهارتی خاص, تحصیلات و تجربه کاری بوده و بتوانید یک سهم و یا کمک به اقتصاد استانی خاص یا ناحیه ای مورد نظر در کانادا داشته باشید. شما ممکن است تحت برنامه مهاجرتی "کاندید شده استانی" بتوانید به آن استان یا ناحیه مورد نظر مهاجرت نمائید.

Share