مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای استان کبک بخشنامه جدید اداره مهاجرت کبک : ارسال نتیجه امتحان زبان همزمان با ارسال فایل به اداره مهاجرت کبک

بخشنامه جدید اداره مهاجرت کبک : ارسال نتیجه امتحان زبان همزمان با ارسال فایل به اداره مهاجرت کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
Quebec - selection of skilled workers

از تاریخ ششم دسامبر امسال (۲۰۱۱) طبق بخشنامه اداره مهاجرت کبک، در صورتی که برای واجد شرایط بودن امتیازی برای آشنایی به هر یک از زبانهای انگلیسی و فرانسه برای خود در نظر گرفته اند، ارسال نتیجه امتحان زبان های فرانسه و انگلیسی برای متقاضیانی که زیر برنامه متخصصین کبک درخواست مهاجرت مینمایند الزامیست.;

Share