ویزاهای موقت اجازه کار (ویزای کار) اجازه کار کانادا - ویزای کار

اجازه کار کانادا - ویزای کار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
  کانادااجازه کار کانادا - و یزای کار

اگر میخواهید در کانادا کار کنید نیاز به مجوز کار دارید . بعضی از افراد مانند کشیشان از داشتن مجوز کار معاف هستند. یک کار تایید شده که توسط سازمانهای کانادایی پیشنهاد می شود پیش نیاز معمول برای مجوز کار می باشد. استثنا ممکن است شما صلاحیت باز نمودن یک کار را داشته باشید.

اغلب کارفرمای کانادایی شما نیاز به نطریه بازار کار از منابع انسانی و توسعه اجتماعی کانادا (HRSDC ) دارد که تایید کننده این مطلب است که وی می تواند یک کارگر خارجی را برای نیاز خود استخدام کند. افراد خاصی از داشتن این تاییدیه مستثنی هستند و حق دارند بدون داشتن نظریه بازار کار برای مجوز کاری اقدام کنند از جمله کارگران تحت پوشش قرارداد بین المللی – کارگرانی که در داخل یک شرکت منتقل می شوند- شرکت کننده گان در برنامه های معاوضه – دانش آموزان همکارانه – همسران یا شرکای کارگران خارجی خاص یا دانش آموزان خارجی- کارگران دینی و افرادی که کارهای خیریه یا دینی انجام می دهند از نطریه بازار کار مستثنی هستند.

از بسیاری از افراد خواسته میشود قبل از ورود به کانادا برای مجوز کاری شان اقدام کنند. اما ممکن است بعضی از افراد در داخل کانادا یا هنگام ورود به کانادا در شرایط خاص به این امر اقدام کنند. برای مثال – در صورتی که از داشتن ویزای اقامت موقت مستثنی هسیتد یا در صورتی که شغل شما نیازی به نطریه بازار کار ندارد . اگر از داشتن ویزای اقامت موقت معاف هستید یا نطریه بازار کار را دارید شما نیز میتوانید اقدام کنید.

هنگامیکه می خواهید برای کانادا اقدام کنید باید نشان دهید که می توانید خود و خانواده خود را در کانادا ساپورت مالی کنید و تضمین کنید که به کشور خود باز می گردیید . باید بتوانید افسر مسئول صدور ویزا را متقاعد کنید که پس ازا تمام ویزای کار کانادا را ترک می کنید.

اگر 18 سال یا بیشتر دارید باید عدم سوء پیشینه ارائه دهید و یک سری تستهای پزشکی را انجام دهید. هنگامیکه در کانادا هستید همسر یا شریک زندگی تان میتواند در کانادا کار کند.

مجوز کار یک مدرک مهاجرت نیست که به شما اجازه دهد در کانادا به طور دائم زندگی کنید . اما این شانس را دارید که طی یک یا چند برنامه مهاجرتی بتوانید وضعیت اقامتی خود را از موقت به دائم تبدیل کنید .

Share